RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Hind käibemaksuga


TEENUSED PÜSIKLIENTIDELE


Raamatupidamine A - Y


kuni 100 konteeringut*

135,27

alates 101 konteeringust / konteering

1,47Baaspaketi hinnas sisalduvad kõik raamatupidamislikud tegevused, sh:

-        algdokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus

-        ostu- ja müügireskontro (arvestus hankijate ja klientide lõikes)

-        põhivahendite arvestus

-        kuluaruannete ja töölähetuste aruannete koostamine

-        käibemaksudeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine, 
töötajate puudumise korral ka tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine

-        dokumentide koostamine (otsused, käskkirjad jne)

-        raamatupidamise kodukorra koostamine

-        jooksvaid küsimusi puudutav konsultatsioon

-        vahearuanded (pankadele, liisingutele jms.)

-        vajadusel tarnijatelt puuduvate arvete hankimine, saldode võrdlus jms

Baaspaketi hinnas ei sisaldu lisateenused (vt allpool)


* konteering = rida pearaamatus

** konteeringuid arvestatakse ühe kalendrikuu dokumentide kohta
LISATEENUSED PÜSIKLIENTIDELE


Palgaarvestus (palga väljamakse 1 x kuus) / töötaja

4,42

Palgaarvestus (palga väljamakse mitu korda kuus)/ töötaja/ kord

5,53

Palgaarvestus sisaldab:

-        palga- ja puhkusearvestus, palgatõendite väljastamine, haiguslehe täitmine ja    esitamine  Haigekassale

-        tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine
Kauba ühendusesisese käibe aruanne


vorm VD / rida

1,11

vorm VDP / parandus

4,42

Statistikaaruanne / tk

alates 12,20

Aastaaruanne

169,55

Auditeeritav aastaaruanne*

294,87

Konsolideeritud aastaaruanne / tütarettevõte *

81,29

Aastaaruande sisestamine Äriregistri e-keskkonnas

43,49

Eriaruannete koostamine / tund

27,64

Pangaülekannete tegemine / kuu

27,64

Muu raamatupidaja töö / tund

27,64* Hind ei sisalda audiitoriga kohtumise aegaTEENUSED MITTEPÜSIKLIENTIDELE


Konsultatsioon / tund (min 0,5 h)

58,97

Eelnevate aastate raamatupidamine / konteering

1,84

   Püsikliendilepingu sõlmimisel / konteering

1,58

Aastaaruande koostamine teenusena

211,94

Füüsilise isiku tulumaksu deklaratsiooni koostamine

27,64

FIE ettevõtlustulu deklaratsiooni (vorm E) koostamine

147,43 BÜROO- JA SEKRETÄRITEENUSED

Hind käibemaksugaSekretäriteenus /  tund*

16,59

Lihtkirja saatmine (kirja maksumuseta) / tk

1,47

Faksi saatmine kuni 5 lk / Eesti / tk

1,11

Faksi saatmine kuni 5 lk / Euroopa / tk

1,47

Faksi saatmine kuni 5 lk / muud riigid / tk

1,84

Fakside vastuvõtmine / tk

1,11

Kirjade, fakside koostamine

3,32

E-maili saatmine / tk

1,11

E-maili vastuvõtmine / tk

0,74

Masinakiri / eesti keel / lk**

4,79

Dokumendivormi koostamine / tk

7,00

Dokumendivormi täitmine / tk

3,32


* minimaalne tellimus 0,5 tundi

** Ühe lehekülje suuruseks on 1800 tähemärki, minimaalne tellimus 1 lehekülg


PÄRINGUD ÄRIREGISTRIST


Üldandmed, üld- ja isikuandmed, üld- ja kommertspandiandmed

2,43

Üld, isiku- ja kommertspandiandmed

3,13

Aruandlusandmed, pdf-dokument

3,13

 

INFOPOSTKAST

Hind käibemaksuga


Postiaadressi kasutamine / kuu

25,80


  kontaktinfo   avaleht   

Viimati uuendatud: 23.02.2012